Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Opcje kontaktowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub Osobiście w siedzibie Spółki

tel. (86) 275 42 42,
fax. (86) 275 42 43
NIP: 722-12-96-043, Regon: 450187323
e-mail: sekretariat.trakt@o2.pl, biuro@prdmtrakt.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Szepietowie
Kierownik  Wójciak Stefan tel. 668 834 317
prdmtraktszepietowo@o2.pl

Kapitał zakładowy Spółki: 397000,00 zł

Dane Kontaktowe

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Mariusz Sikorski  –  Prezes Zarządu
Irena Grodzka  –  Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Grabowska  –  Członek Zarządu

Krzysztof Cywiński – Przewodniczący Rady
Grzegorz Buczyński – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Bryc – Sekretarz Rady Nadzorczej
Paweł Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Kosakowski – Członek Rady Nadzorczej