Dofinansowanie UE

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o. uzyskła dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacja dla firmy „Trakt” Sp. z o.o.”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi doradczej, w wyniku której zostanie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa. Model GOZ posłuży do wdrożenia działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, jednocześnie zapewniając jego długoterminowy rozwój i konkurencyjność.

Z wyników projektu korzystać będzie zarząd wraz z pracownikami, którzy są zaangażowani w podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

Efektem i rezultatem projektu będzie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 82 781,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł