Przejedź przez życie Dobrą drogą...

O nas

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH
„TRAKT” SP. Z O.O.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności
w zakresie:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.
w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi działalność usługowo – produkcyjną operującą na rynku krajowym. Podstawowa działalność Spółki polega na wykonywaniu prac budowlano – montażowych
w zakresie budownictwa drogowego, przede wszystkim na rzecz administracji dróg publicznych i samorządów lokalnych. Prowadzi roboty w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów dróg
i mostów.
W swej działalności firma zabiega o rynek wszystkich rodzajów klientów mogących skorzystać z naszych usług.
Spółka świadczy również usługi produkcji pomocniczej na własne potrzeby jak i na zewnątrz takie jak:

2. Działalność gospodarcza podstawowa Spółki prowadzona jest poprzez wyodrębnione bazy:
a) baza w Szepietowie

b) baza w Wys-Maz.

Oprócz tego posiadamy bazy w Ciechanowcu i Kuleszach Kościelnych.

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Spółka z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem zakupiła: ODZIEŻ ROBOCZĄ (OBUWIE ROBOCZE) RĘKAWICE OCHRONNE PRZEDMIOTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE)

Referencje

Zdjęcia naszych realizacji

Dotacje Unijne

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o. uzyskła dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacja dla firmy „Trakt” Sp. z o.o.”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie usługi doradczej, w wyniku której zostanie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa. Model GOZ posłuży do wdrożenia działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, jednocześnie zapewniając jego długoterminowy rozwój i konkurencyjność.

Z wyników projektu korzystać będzie zarząd wraz z pracownikami, którzy są zaangażowani w podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie działań minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

Efektem i rezultatem projektu będzie opracowany model biznesowy GOZ-transformacji przedsiębiorstwa.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 82 781,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł