DANE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. (86) 275 42 42,
fax. (86) 275 42 43
NIP: 722-12-96-043, Regon: 450187323

e-mail: sekretariat.trakt@o2.pl

biuro@prdmtrakt.pl

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Szepietowie

Kierownik  Wójciak Stefan tel. 668 834 317

prdmtraktszepietowo@o2.pl


 

Kapitał zakładowy Spółki: 397000,00 zł

 

 

 WŁADZE SPÓŁKI

Mariusz Sikorski  -  Prezes Zarządu

Irena Grodzka  -  Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Grabowska  -  Członek Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Krzysztof Cywiński – Przewodniczący Rady

Grzegorz Buczyński – Z-ca przewodniczącego

Elżbieta Bryc - sekretarz Rady

Sebastian Wyszyński – Członek Rady

 

   
Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ